Aloqa 

Tel: +99897 996-18-17 

 Manzil: Andijon viloyati . Buloqboshi tumani .Neftprom shaxarchasi. Saidobod 1

25 April 2019

ДИВИДЕНТЛАР

  • Edit

ДИВИДЕНТЛАР

 

 

 

XO’JAOBOD TEXNOLOGIK TRANSPORT BOSHQARMASI”  .A.J

томонидан    акциядорларга  двидентлар хисобланиши ва тўланиши бўйича

 

МАЪЛУМОТНОМА

 

                                                                                                        

 

 

Йил якунлари

 

Соф фойда (зарар)

минг сум

 

Бир дона акцияга хисобланган дивиденд

 

Умумий акцияларга хисобланган

 

Дивиде-дан олинган солик

 

Тўланган дивидендлар

Оддий

 

Имт-ли

Оддий

Имт-ли

Оддий

Имт-ли

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2018

99498

0

0

0

0

0

0

0

2019

252488

469,00

0

214717,6

0

10735,9

203981,7

0

2020

125059

136,59

0

62533,6

0

3126,7

59406,9

0

 

 Изох 2018 йилги соф фойдасидан дивидентга ажратилмаган ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва қайта техник қуроллантиришга  йўналтирилган.

 

 

Жамият бошқарув раиси :                                                                  С. С.Акбаров

 

 Бош хисобчи   :                                                                                    Ж.Давранова

 

 

 

 

 

 


“Хўжаобод ТТБ”АЖ томонидан охирги уч йилда
ҳисобланган ва тўланган дивидентлар, шу жумладан, қарздорлик 
мивдори тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек акциядорлар 
томонидан дивидендларни олиш учун боғланиш

МАЪЛУМОТЛАРИ


1. “Хўжаобод ТТБ”АЖ акциядорларининг 26.06.2015 йилдаги йиллик умумий йиғилишида жамиятнинг 2014 йилги молиявий-хўжалик фаоляти натижалари бўйича жами булиб 47800800 (кирк етти миллион саккизюз минг саккизюз) сум миқдорида дивидендлар чисобланган, шундан хар бир дона оддий акцияга 206сум 63 тийиндан дивиденд хисобланиши хамда акциядорларга пул бирлигида тўланиши хақида қарорлар кабул қилинган. 
2. “Хўжаобод ТТБ”АЖ акциядорларининг 28.06.2016 йилдаги йиллик умумий йиғилишида жамиятнинг 2015 йилги молиявий-хўжалик фаоляти натижалари бўйича жами булиб 52060375 (Эллик икки миллион олтмиш минг учюз етмиш беш) сум миқдорида дивидендлар чисобланган, шундан хар бир дона оддий акцияга 227 сум 42 тийиндан дивиденд хисобланиши хамда акциядорларгаЎзбекистон Республикаси пул бирлигида,хисоб-рақам, жамғарма ёки пластик карточкаларга пул ўтказмаларни ўтказиб бериш йўли орқали амалга оширилиши хақида қарорлар кабул қилинган.
3. “Хўжаобод ТТБ”АЖ акциядорларининг 23.06.2017 йилдаги йиллик умумий йиғилишида жамиятнинг 2016 йилги молиявий-хўжалик фаоляти натижалари бўйича жами булиб 80992509 (Саксон миллион туккизюз туксон икки минг бешюз туккиз ) сум миқдорида дивидендлар чисобланган, шундан хар бир дона оддий акцияга 353сум 82 тийиндан дивиденд хисобланиши хамда акциядорларга Ўзбекистон Республикаси пул бирлигида,хисоб-рақам, жамғарма ёки пластик карточкаларга пул ўтказмаларни ўтказиб бериш йўли орқали амалга оширилиши хақида қарорлар кабул қилинган.
Шунингдек, “Хўжаобод ТТБ”АЖнинг 2016 йилги молиявий-хўжалик фаоляти натижалари бўйича акциядорларга хисобланган дивидендлар жорий кунда тўланмоқда. 
Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича эълон қилинган двидендларни олмаган акциядорлар қуйидаги манзилларга мурожаат этиши ва олиб кетиши сўралади;
- Андижон вилояти, Булокбоши тумани, Андижон шахарчаси Каттатол кучаси № 1 уй. Кушимча маълумотлар учун телефон/факс: (374) 223 16 32. Электрон почта манзили This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Читать далее

Muxim faktlar

  • Edit

2021 йил Мухим фактлари 

 

Мухим фактлар №32 Хўжаобод ТТБ 14,07,2021 й

 

2021 йил Мухим фактлари (Навбатдан ташкари)

Мухим фактлар №06 Хўжаобод ТТБ 04,02,2021 й

Мухим фактлар №08 Хўжаобод ТТБ 04,02,2021 й

Мухим фактлар №36 Хўжаобод ТТБ 04,02,2021 й

 

2020 йил Мухим фактлари

 Мухим фактлар №36 Хўжаобод ТТБ 10,07,2020 й

 

Мухим фактлар №32 Хўжаобод ТТБ 10,07,2020 й

Мухим фактлар №08 Хўжаобод ТТБ 10,07,2020 й

Мухим фактлар №06 Хўжаобод ТТБ 10.07.2020 й 

2019 йил Мухим фактлари

Мухим фактлар №06 Хўжаобод ТТБ 09.07.2019 й

Мухим фактлар №08 Хўжаобод ТТБ 09.07.2019 й

Мухим фактлар №36 Хўжаобод ТТБ 09.07.2019 й

Мухим фактлар  Хўжаобод ТТБ 25.01.2019 й

Йиллик хисобот 20018 й

2018 йил Мухим фактлари
Мухим фактлар № 6 Хўжаобод ТТБ 22.06.2018 й

2017 йил Мухим фактлари
Мухим фактлар № 6 Хўжаобод ТТБ 23.06.2017 й
Мухим фактлар № 8 Хўжаобод ТТБ 23.06.2017 й
Мухим фактлар № 32 Хўжаобод ТТБ 23.06.2017 й
Мухим фактлар № 36 Хўжаобод ТТБ 23.06.2017 й

2016 й Мухим фактлари
Мухим фактлар № 6 Хўжаобод ТТБ 28.06.2016 й
Мухим фактлар № 32 Хўжаобод ТТБ 28.06.2016 й

Читать далее

Умумий йиғилиш

  • Edit

ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИГИЛИШ БАЁННОМАСИ

23 июл. 201 йил

 

 

 

 

 

 

 

 

Умумий йиғилиш

2017 йил 23 июндаги «ХУЖАОБОД ТЕХНОЛОГИК ТРАНСПОРТ БОШКАРМАСИ» АЖ
АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИГИЛИШ
Б А Е Н Н О М А С И«Хужаобод ТТБ» АЖ акциядорларининг йиллик умумий йигилиши 2017 йил 23 июн соат 15-00да жамият маъмурий биносида (Андижон вилояти, Булокбоши тумани, Андижон шахарчаси, Каттатол кучаси, 1-уй манзилида) булиб утди.
Умумий йигилишда катнашдилар: Б.Б.Гулйигитов – «Узнефтгазказибчикариш» АК вакили, «Андижоннефт» АЖ бош хисобчиси;
А.Бахтиев – «Enter Enjineering PTE ltd» компания мутахассиси
«Хужаобод ТТБ» АЖ акциядорлари ва мехнат жамоаси аъзолари жами 13 нафар. 
2017 йил 23 июндаги жамият акциядорларининг йиллик умумий йигилиши карорига асосан санок комиссия шахсий таркибига киритилган аъзоси Д.Маматкулов жамият томонидан жами 228910 дона акция чикарилганлигини, умумий йигилиш иштирокчиларини руйхатга олиш натижаларига кура йигилиш утказилиши белгиланган вактга акциядорлар ва уларнинг ишончли вакиллари 138887 дона акция билан руйхатдан утганлигини, бу эса овоз бериш хукукига эга булган 228910 дона акцияларга нисбатан 61 фоизни ташкил этганлигини, шу билан бирга умумий йигилишга таклиф этилганлар хам келганлигини маълум килиб умумий йигилишни очиш мумкинлигини билдирди. Умумий йигилишни очиш масаласи акциядорлар тарафидан бир овоздан маъкулланди.
Йигилиш очик деб эълон килинганлиги муносабати билан куйидагилар очик овоз бериш йули билан тасдиклаб олинди:
Йигилиш Президиуми уч кишидан иборат куйидаги таркибда сайланди:
- С.С.Акбаров («Хужаобод ТТБ» АЖ Бошкарув раиси);
- Б.Б.Гулйигитов («Андижоннефт» АЖ бош хисобчиси);
- А.Бахтиев («Enter Enjineering PTE ltd» компания мутахассиси).
Йигилиш раиси этиб С.С.Акбаров ва котиби этиб К.Мирсакиев сайланди.
Овоз бериш тартиби - бюллетен орқали.

Умумий йигилиш кун тартиби:

1. Акциядорлар умумий йигилишининг регламентини тасдиклаш.
2. Акциядорлар умумий йиғилишининг cанок комиссияси шахсий таркибини тасдиклаш.
3. Жамият Кузатув кенгашининг 2016 йил учун бажарилган ишлар тўғрисидаги хисоботини тасдиқлаш.
4. Жамият Бошкарув раисининг «Жамият бизнес режасининг 2016 йил натижалари буйича курсаткичларини бажарилиши тугрисида»ги хисоботини тасдиклаш.
5. Жамиятнинг 2016 йил якуни буйича йиллик хисоботини тасдиклаш.
6. Жамият Тафтиш комиссиясининг 2016 йил натижалари буйича хисоботини маъкуллаш.
7. 2016 йил учун жамиятнинг молиявий-хужалик фаолиятини текшируви натижалари буйича МЧЖ шаклидаги «PROFI-AUDIT» аудиторлик ташкилотининг аудиторлик хулосасини тасдиклаш.
8. Жамиятда 2016 йилда корпоратив бошқарув тизимини бахолаш натижасини кўриб чиқиш.
9. Жамиятнинг 2017 йилга мулжалланган бизнес-режасини тасдиклаш.
10. 2016 йил учун жамиятнинг молиявий-хужалик фаолияти натижалари буйича олинган соф фойда таксимоти тартибини тасдиклаш.
11. Жамиятнинг Кузатув кенгаши шахсий таркибини сайлаш. 
12. Жамиятнинг Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
13. Жамиятнинг ижроия органини тузиш ва унинг аъзоларини сайлаш.
14. Жамиятнинг 2017 йиллик молиявий-хужалик фаолияти натижаларини текширувдан утказиш буйича аудиторни сайлаш ва унга туланадиган энг куп хизмат хакини белгилаш.
15. Жамият Уставига киритилаётган ўзгартиришлар матнини тасдиқлаш.
16. Жамият «Ижроия органи тугрисида»ги низомга киритилаетган узгартиришлар матнини тасдиклаш.
17. Акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йигилиш даврига кадар жамиятнинг жорий хужалик фаолияти жараенида келгусида тузилиши мумкин булган аффилланган шахс (лар) билан тузилган битим (лар)ни маъкуллаш хакидаги карорни кабул килиш.
Кун тартибидаги биринчи, иккинчи ва учинчи масалалар буйича жамият Бошкарув раиси С.Акбаров сузи тингланди.
Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан, жамият акциядорлар умумий йигилишининг регламентини куйидагича тасдиклаб белгилашни таклиф этди:
- кун тартибидаги барча масалалар буйича сўзга чикувчиларга 10 дакика;
- таклиф ва мулохазалар учун 5 дакика.
Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан, акциядорлар умумий йигилишининг санок комиссияси шахсий таркибига куйидагилар номзодларни сайлашни таклиф этди:
- Ш Муминов (кадрлар буйича бош мутахасиси);
- Д.Маматкулов (режа-иктисод ва мехнат-маош булими бошлиги);
- Б.Холматов (режа-иктисод ва мехнат-маош булими бошлиги уринбосари).
Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан, жамият Кузатув кенгашининг 2016 йил учун бажарилган ишлар тугрисидаги хисоботини йигилиш катнашчиларига укиб эшиттирди (Кузатув кенгашининг хисоботи илова килинади).

Кун тартибидаги туртинчи ва бешинчи масалалар буйича жамият Бошкарув раиси С.С.Акбаров сузи тингланди.
Кун тартибидаги туртинчи масала юзасидан,
«Хужаобод ТТБ» АЖ Бошкарув раисининг «Жамият бизнес режасининг 2016 йил натижалари буйича курсаткичларини бажарилиши тугрисида»ги хисоботини йигилиш катнашчиларига укиб эшиттирди (хисобот илова килинади).
Кун тартибидаги бешинчи масала юзасидан, «Хужаобод ТТБ» АЖнинг 2016 йил якуни буйича йиллик хисоботини йигилиш катнашчиларига укиб эшиттирди (йиллик хисобот илова килинади).

Кун тартибидаги олтинчи масала буйича жамият Тафтиш комиссияси аъзоси К.Н.Отаматов «Хужаобод ТТБ» АЖ Тафтиш комиссиясининг 2016 йил натижалари буйича хисоботини йигилиш катнашчиларига укиб эшиттирди (Тафтиш комиссиясининг хисоботи илова килинади).

Кун тартибидаги еттинчи масала буйича «PROFI-AUDIT» МЧЖ аудитори Э.Муйдинов 2016 йил учун «Хужаобод ТТБ» АЖнинг молиявий-хужалик фаолиятини текшируви натижалари буйича МЧЖ шаклидаги «PROFI-AUDIT» аудиторлик ташкилотининг аудиторлик хулосасини йигилиш катнашчиларига укиб эшиттирди (аудиторлик хулоса илова килинади).

Кун тартибидаги саккизинчи масала буйича жамият Бошкарув раиси С.Акбаров «Идрок» МЧЖ аудиторлик ташкилотининг «Хужаобод ТТБ» АЖда 2016 йилда корпоратив бошқарув тизимини бахолаш буйича тузилган хисоботини укиб эшиттирди (хисобот илова килинади). Хисоботда жамиятда корпоратив бошқарув тизимини бахолаш буйича туплаган бали 83 бални ташкил этган хамда коникарли бахо берилган. 
Кун тартибидаги туккизинчи масала буйича жамиятнинг режа ва иктисод, мехнат ва маош булими бошлиги Д.Маматкулов «Хужаобод ТТБ» АЖнинг 2017 йилга мулжалланган бизнес-режасини йигилиш катнашчиларига укиб эшиттирди (бизнес-режа илова килинади).
Кун тартибидаги унинчи масала буйича жамият ЭХМ оператори Я.Халилов 2016 йил учун жамиятнинг молиявий-хужалик фаолияти натижалари буйича олинган 190 571 минг сумлик соф фойда микдорининг таксимоти 2017 йил 12 июндаги Кузатув кенгаши мажлисида мухокама этилиб маъкулланганлигини айтиб утди хамда куйидаги тартибда таксимлашни акциядорлар хукмига хавола этди:
- захира фондига 5 фоиз еки 9 528 530 сум 43 тийин;
- ишлаб-чикаришни ривожлантириш ва кайта техник куроллантириш фондига 42,5 фоиз еки 80 992 509 сум;
- мехнатни мухофаза килиш фондига 10 фоиз еки 19 057 060 сум 85 тийин; 
- дивидендлар тулов фондига 42,5 фоиз еки 80 992 509 сум.
Дивидендлар тулов фондига ажратилаетган микдордан келиб чиккан холда жамиятнинг хар бир дона оддий акциясига 353 сум 82 тийиндан дивиденд хисобланади.
Шундан, «Узнефтгазказибчикариш» АКга 29 157 244 сум 74 тийин, «ERIELL GmbH» компаниясига 12 149 117 сум 34 тийин ва мехнат жамоасига 39 686 574 сум 12 тийиндан дивидендлар хисобланади (таксимот тартиби илова килинади).

Кун тартибидаги ун биринчи, ун иккинчи, ун учинчи ва ун туртинчи масалалар буйича жамият Бошкарув раиси С.Акбаров сузи тингланди.
Кун тартибидаги ун биринчи, ун иккинчи ва ун учинчи масалалар юзасидан, «Хужаобод ТТБ» АЖнинг Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси ва Ижроия органи аъзолигига номзодлар руйхати 2017 йил 12 июндаги Кузатув кенгашининг мажлисида мухокама этилиб маъкулланганлигини ва бугунги акциядорлар умумий йигилиши хукмига тасдиклаш учун хавола этилганлигини маълум килди (номзодлар руйхати илова килинади). 
Кун тартибидаги ун туртинчи масала юзасидан, «Хужаобод ТТБ» АЖнинг 2017 йиллик молиявий-хужалик фаолияти натижаларини текширувдан утказиш буйича аудиторни сайлаш ва унга туланадиган энг куп хизмат хакини белгилаш буйича танловда катнашиш истагини билдирган куйидаги аудиторлик ташкилотлардан таклифлар тушганлигини маълум килди:
№ Аудитор ташкилот номи Аудитор ташкилот жойлашган
худуд Аудит текширувини утказиш буйича шартнома киймати
1 "PROFI AUDIT" МЧЖ Тошкент шахар 5 млн.сум
2 "NAZORAT- AUDIT" МЧЖ Андижон вилояти 9 млн.сум
3 "ERKIN-AUDIT-XXI" МЧЖ Андижон вилояти 8 млн.сум
Юкоридагиларга биноан, «Хужаобод ТТБ» АЖнинг 2017 йиллик молиявий-хужалик фаолияти натижаларини текширувдан утказиш буйича МЧЖ шаклидаги "PROFI AUDIT" аудиторлик ташкилотини сайлашни ва унга туланадиган энг куп хизмат хакини 5 млн.сум микдорида белгилашни акциядорлар хукмига хавола этди.
Кун тартибидаги ун бешинчи ва ун олтинчи масалалар буйича жамият ЭХМ оператори Я.Халилов жамиятнинг Уставига ва «Ижроия органи тугрисида»ги низомга киритилаетган узгартиришлар матни 2017 йил 12 июндаги Кузатув кенгашининг мажлисида мухокама этилиб маъкулланганлигини хамда Устав капитали ва «Ижроия органи тугрисида»ги низомга куйидаги узгартиришлар киритилаетганлигини маълум килди:
- жамият Уставига киритилаетган узгартиришлар матни
Эски тахрирда Янги тахрирда
9.1. Жамиятнинг кундалик фаолиятига рахбарлик коллегиал асосидаги Ижроия органи – бошкарув хайъати томонидан амалга оширилади. Жамият бошкарув хайъати аъзолари сони 5 кишидан иборат. Жамият бошкарув хайъати рахбари Бошкарув раиси хисобланади. Жамият Бошкарув раиси акциядорларнинг умумий йигилиши томонидан сайланади (тайинланади). Жамият бошкарув хайъати аъзолари (Бошкарув раисдан ташкари) жамият Кузатув кенгаши томонидан сайланади (тайинланади). 9.1. Жамиятнинг кундалик фаолиятига рахбарлик коллегиал асосидаги Ижроия органи – бошкарув хайъати томонидан амалга оширилади. Жамият бошкарув хайъати аъзолари сони 3 кишидан иборат. Жамият бошкарув хайъати рахбари Бошкарув раиси хисобланади. Жамият Бошкарув раиси акциядорларнинг умумий йигилиши томонидан сайланади (тайинланади). Жамият бошкарув хайъати аъзолари (Бошкарув раисдан ташкари) жамият Кузатув кенгаши томонидан сайланади (тайинланади).

- «Ижроия органи тугрисида»ги низомга киритилаетган узгартириш матни
Эски тахрирда Янги тахрирда
2.1. Жамиятнинг бошқаруви аъзолари бир йил муддатга сайланади ва уларнинг сони 5 кишидан иборат .
- Бошқарув раиси;
- Бош мухандис;
- Ишлатиш булими бошлиги;
- Бош хисобчи;
- Цех бошлиги. 2.1. Жамиятнинг бошқаруви аъзолари бир йил муддатга сайланади ва уларнинг сони 3 кишидан иборат:
- Бошқарув раис;
- Бошқарув раиси ўринбосари; 
- Бош хисобчи.Кун тартибидаги ун еттинчи масала буйича жамият Бошкарув раиси С.Акбаров Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар хукукларини химоя килиш тугрисида»ги Конуннинг 88-модда 8-суз бошида жамиятнинг кузатув кенгаши еки акциядорларнинг умумий йигилиши аффилланган шахс билан келгусида жамият томонидан кундалик хужалик фаолияти жараенида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йигилишигача булган даврда тузилиши мумкин булган битимни (битимларни) маъкуллаш хакида карор кабул килишга хакли деб белгиланганлигини маълум килди.
Ушбу муносабат билан, акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йигилиш даврига кадар «Хужаобод ТТБ» АЖнинг жорий хужалик фаолияти жараенида келгусида тузилиши мумкин булган аффилланган шахс (лар) билан тузилган битим (лар)ни маъкуллаш хакидаги карор кабул килишни акциядорларнинг йиллик умумий йигилиши хукмига тавсия этди.

Йигилиш раиси кун тартибидаги мухокама этилган ун еттита масалалар буйича уз овозларини бюллетенларда акс эттиришини ва якуний овозларни хисоблаш учун санок комиссия аъзоларига бюллетенларни топширишларини суради. 
Кун тартибидаги ун еттита масалалар юзасидан овоз бериш якунлари буйича маълумотларни укиб эшиттириш учун санок комиссияси аъзоси Д. Маматкуловга суз берилди. Д.маматкулов овоз бериш натижалари буйича санок комиссиясининг якуний баенномасини укиб эшиттирди (баеннома илова килинади).
Юкоридагилардан келиб чиккан холда акциядорлар умумий йигилиши 
КАРОР КИЛАДИ:
1. Акциядорлар умумий йигилишининг регламенти куйидаги тартибда тасдиклансин:
- кун тартибидаги барча масалалар буйича сўзга чикувчиларга 10 дакика;
- таклиф ва мулохазалар учун 5 дакика.
2. Акциядорлар умумий йигилишининг cанок комиссияси шахсий таркибига куйидаги номзодлар тасдиклансин:
- Ш Муминов (кадрлар буйича бош мутахасиси);
- Д.Маматкулов (мехнатни ташкил килиш ва иктисод булим бошлиги);
- Б.Холматов (мехнатни ташкил килиш ва иктисод булим бошлиги уринбосари).
3. Жамият Кузатув кенгашининг 2016 йил учун бажарилган ишлар тугрисидаги хисоботи маъкуллансин.
4. Жамият Бошкарув раисининг «Жамият бизнес режасининг 2016 йил натижалари буйича курсаткичларини бажарилиши тугрисида»ги хисоботи тасдиклансин.
5. Жамиятнинг 2016 йил якуни буйича йиллик хисоботи тасдиклансин.
6. Жамият Тафтиш комиссиясининг 2016 йил натижалари буйича хисоботи маъкуллансин ва хисоботнинг хакконийлиги буйича жавобгарлик Тафтиш комиссияси органига юклатилсин.
7. 2016 йил учун жамиятнинг молиявий-хужалик фаолиятини текшируви натижалари буйича МЧЖ шаклидаги «PROFI-AUDIT» аудиторлик ташкилотининг аудиторлик хулосаси маълумот учун кабул килинсин ва хисоботнинг хакконийлиги буйича жавобгарлик МЧЖ шаклидаги «PROFI-AUDIT» аудиторлик ташкилоти зиммасига юклатилсин.
8. «Идрок» МЧЖ аудиторлик ташкилотининг «Хужаобод ТТБ» АЖда 2016 йилда корпоратив бошқарув тизимини бахолаш буйича тузилган хисоботи маъкуллансин.
8.1. Корпоратив бошқарув тизимини бахолаш буйича тузилган хисоботда белгиланган саволномалар юзасидан келгусида юкори баллар олиш буйича чора-тадбирлар тузиш жамият ижроия органига вазифа этиб белгилансин.
9. Жамиятнинг 2017 йилга мулжалланган бизнес-режаси тасдиклансин.
10. 2016 йил учун жамиятнинг молиявий-хужалик фаолияти натижалари буйича олинган 190 571 минг сум микдордаги соф фойдаси куйидаги тартибда таксимланиши тасдиклансин:
- жамиятнинг захира фондига 9 528 530 сум 43 тийин, ёки соф фойданинг 5 фоизи;
- ишлаб-чикаришни ривожлантириш ва кайта техник куроллантириш фондига 80 992 509 сум, ёки соф фойданинг 42,5 фоизи;
- жамиятнинг мехнатни мухофаза килиш фондига 19 057 060 сум 85 тийин, ёки соф фойданинг 10 фоизи;
- жамият акциядорларига дивидендлар тулаш учун 80 992 509 сум, ёки соф фойданинг 42,5 фоизи, шундан: «Узнефтгазказибчикариш» АК улушига 29 157 244 сум 74 тийин., «Enter Engineering PTE Ltd» компаниясига 12 149 117 сум 34 тийин ва мехнат жамоасига 39 686 574 сум 12 тийин.
10.1. Дивидендларнинг тулаш муддати – 60 кундан кечикмаган холда, 2017 йилнинг 23 июнидан 22 августига кадар.
10.2. Дивидендларни тулаш тартиби ва тури: Узбекистон Республикаси пул бирлигида, хисоб-ракамига пул утказмаларини утказиш еки акциядорларнинг пластик карточкаларига утказиш оркали.
11. Жамиятнинг Кузатув кенгаши шахсий таркибига куйидаги номзодлар сайлансин:
- Тулаев Бахтиер Дилмуродович («Узнефтгазказибчикариш» АКда бош мутахассис);
- Мадакимов Гайратжон Гуломжонович (Узбекистон Республикаси Хусусийлаштирилган корхоналарга кумаклашиш ва ракобатни ривожлантириш давлат кумитасида бошкарма бошлиги);
- Акбаров Ботир Талатович («Узнефтгазқазибчиқариш» АКда бошқарма бошлиғи);
- Гиёсов Ёкубжон Эргашевич («Узнефтгазқазибчиқариш» АКда бошқарма бошлиғи);
- Анорметова Дилхумор Ирискуловна («Узнефтгазқазибчиқариш» АКда бошқарма бошлиғининг ўринбосари);
- Пармонов Мухидин Давронович («Узнефтгазқазибчиқариш» АКда бўлим бошлиғи);
- Акмалов Тохир Собирович («Узнефтгазқазибчиқариш» АКда бўлим бошлиғи);
- Ахмадходжаев Элдор Шарафжанович («Андижоннефт» АЖда мутахассис);
- Максудов Даврон Санжархаджаевич («Enter Engineering PTE Ltd» компаниянинг юридик хизмати рахбари в.в.б).
12. Жамият Тафтиш комиссияси аъзолигига куйидаги номзодлар сайлансин:
- Жабборов Нурали Кучимович («Узнефтгазказибчикариш» АКда мухандис);
- Сандибоев Бурхон Бердибоевич («Узнефтгазказибчикариш» АКда Бош хисобчи уринбосари);
- Румянцев Артем («Enter Engineering PTE Ltd» компаниясида бош мутахасис).
13. Жамиятнинг ижроия органи куйидаги таркибда тузилсин ва унинг аъзолари этиб куйидаги номзодлар сайлансин:
- жамият бошкарув раиси Акбаров Солижон Саидахмедович;
- жамият Бошкарув раис уринбосари Матмусаев Гопир Етмишбаевич;
- жамият Бош хисобчиси Давранова Жанон Абдурахмоновна.
14. Жамиятнинг 2017 йиллик молиявий-хужалик фаолияти натижаларини текширувдан утказиш буйича МЧЖ шаклидаги «PROFI-AUDIT» аудиторлик ташкилоти сайлансин ва унга туланадиган энг куп хизмат хаки 5 млн.сум микдорида белгилансин.
15. Жамиятнинг Уставига киритилаетган узгартиришлар матни 1-иловага мувофик тасдиклансин.
16. Жамиятнинг «Ижроия органи тугрисида»ги Низомига киритилаетган узгартиришлар матни 2-иловага мувофик тасдиклансин.
17. Акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йигилиш даврига кадар жамиятнинг жорий хужалик фаолияти жараенида келгусида тузилиши мумкин булган аффилланган шахс (лар) билан тузилган битим (лар) маъкуллансин.

- Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши,санаси, вақти, ўтказиладиган жойи, кун тартиби тўғрисидаги маълумотлар

Читать далее

Ichki nizom

  • Edit

"Xo'jaobod texnologik transport boshqarmasi" акциядорлик жамиятининг ички мехнат тартиби қоидалари

“XO’JAOBOD TEXNOLOGIK TRANSPORT BOSHQARMASI” A.J. нинг ички меҳнат тартиби
Қ О И Д А Л А Р И

 

1. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР


1.1 Ички меҳнат тартибининг ушбу қоидалари Меҳнат кодексига, мехнат тўғрисидаги бошқа 
қонун хужжатларига мувофиқ ишлаб чиқилган ва шартномасини тузиш, ўзгартириш ва бекор қилишни, иш вақти ва дам олиш вақтидан фойдаланишни,меҳнат интизомини ҳамда иш бер-увчи билан ходим ўртасида юзага келадиган бошқа хуқуқий муносабатлар масалаларини тартибга соладиган асосий қатъий меъёрий хужжат ҳисобланади.
1.2. Қоидалар, жамиятнинг касаба уюшма қўмитаси билан келишиб тасдиқланган кундан
бошлаб кучга киради ва корхонада қўлланилади. 
1.3.Қоидаларга риоя қилиш иш берувчилар ва ходимлар учун мажбурий ҳисобланади, уни 
бажармаслик қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгарликка тортиш учун асос бўлиб 
хизмат қилиши мумкин.
1.4.Иш берувчининг қуйидагиларга мажбуриятлари:
1.4.1.Ходимларнинг меҳнатини ташкил этиш.
1.4.2.Қонун ҳужжатлари ва бошқа меъёрий ҳужжатларда меҳнат шартномасида кўзда тут-илган меҳнат шартномасида кўзда тутилган меҳнат шарт-шароитларини яратиш.
1.4.3.Ходимга у бажарган иш учун корхонада белгиланган меҳнатга ҳақ тўлаш шартларига
мувофиқ ўз вақтида ва тўлиқ ҳақ тўлаш .
1.4.4.Меҳнат ва ишлаб чиқариш интизомини, меҳнатни муҳофаза қилиш шарт-шароитини
таъминлаш.
1.4.5.Қонунчиликка,жамоа ва меҳнат шартномасига мувофиқ ходимлар томонидан дам олиш ҳуқуқини амалга оширишни,уларга кафолатли ва бадал тўловлари тўланишини таъминлаш.
1.4.6.Меҳнат мажбуриятларини бажариш муносабати билан унга етказилган зарар учун хо-димга ҳақ тулаш.
1.4.7.Ходимларнинг ваколатли органлари ҳуқуқларига риоя қилиш , уларнинг фаолиятига
кўмаклашиш ,меҳнат ва ижтимоий –иқтисодий масалалар бўйича музокаралар олиб бориш.
1.4.8.Меҳнат кодексига мувофиқ жамоа шартномаларини тузиш.
1.5. Ходимнинг мажбуриятлари:
1.5.1.Ўзининг хизмат вазифаларини виждонан бажариш.
1.5.2.Меҳнат интизомига риоя қилиш, иш берувчининг қонунга мовофиқ келадиган фармо- йишлари ва кўрсатмаларини ўз вақтида аниқ бажариш.
1.5.3.Меҳнатни муҳофаза қилиш, хавфсизлик техникаси ва ишлаб чикариш санитариясига
доир қоидаларга риоя қилиш. 
1.5.4.Жамиятнинг мол-мулкига авайлаб муносабатда бўлиш.
1.5.5.Меҳнат жамоасининг аъзолари, корхона мижозлари ва иш жараёнида аълоқа қиладиган бошқа шахслар билан хушфъел муносабатда бўлиш.

 

Читать далее

Низом

  • Edit

Низом

«Xo’jaobod texnologik transport boshqarmasi» aksiyadorlik jamiyati

Н И З О М И

Булокбоши – 2014 йил

I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР1.1. Ушбу Устав Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хуқуқларини химоя килиш туғрисида»ги Қонуни (матн давомида – Қонун) ва бошқа қонун хужжатлари асосида ишлаб чиқилган.
1.2. Жамият ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хуқуқларини химоя қилиш туғрисида»ги Қонуни (06.05.2014 йил ЎРК-370-сон) ва бошқа меъерий-хуқуқий хужжатларга мувофиқ олиб боради.
1.3. Жамиятнинг тулиқ фирма номи: 
Узбек тилида: - «Xo’jaobod texnologik transport boshqarmasi» aksiyadorlik jamiyati (матн давомида – Жамият деб юритилади);
Рус тилида: - акционерное общество «Хужаобод технологик транспорт бошкармаси».
Жамиятнинг кискартирилган номи:
Узбек тилида: - «XTTB» AJ;
Рус тилида: - АО «ХТТБ».
1.4. Жамиятнинг жойлашган ери (почта манзили): Ўзбекистон Республикаси, Андижон вилояти, Булоқбоши тумани, Андижон шахарчаси, Саидобод кўчаси, №1 уй. Индекс: 170505.
1.5. Жамиятнинг электрон почта манзили: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. ЖАМИЯТ ФАОЛИЯТИНИНГ СОХАСИ
(АСОСИЙ ЙУНАЛИШЛАРИ) ВА МАҚСАДИ

2.1. Жамият тижорат ташкилоти булиб, унинг асосий максади молиявий-хужалик фаолиятидан фойда олишдир.
2.2. Жамият асосий максадига эришиш учун фаолият ва хизмат курсатишнинг куйидаги турларини амалга оширади:
- технологик ва махсус техникани “Ўзбекнефтегаз” МХК объектларида ишлатиш, Ўзбекистон Республикаси худудида юк ташиш. Ахолиги пуллик хизмат курсатиш;
- Жамиятни кенгайтириш, кайта реконструкция қилиш янги техника билан жихозлаш ишлаб чиқаришни технологик томондан такомиллаштириш ишларини таъминлаш;
- ички ва ташқи бозор конъюктурасини ўрганиш, ташқи-иқтисодий фаолият билан шуғулланиш:
- қисқа ва узок муддатли маркетинг программасини ишлаб чиқиш, буюртмалар тўпламини тайерлаш, жойлаштириш махсулотни тижорат қилиш;
- миллий ресурслардан тежамкорлик билан фойдаланиш, ишлаб чиқаришни хар томонлама такомиллаштириш, тайерланган махсулотларни сифатини ва хизмат турини доимо, яхшилаш чора-тадбирларини куриш;
- Жамиятда ишлаетган ходимларга хавфсиз ва нормал мехнат шароитини яратиш, уларга ижтимоий енгилликларни бериш;
- қонунчиликда белгиланган бошка фаолият турларини ўрнатилган тартибда амалга ошириши мумкин. 

III. ЖАМИЯТ УСТАВ КАПИТАЛИНИНГ МИҚДОРИ

3.1. Жамиятнинг устав капитали акциядорлар олган жамият акцияларининг номинал кийматидан ташкил топади.
3.2. Жамиятнинг устав капитали 640 948 000 (олти юз кирк миллион туккиз юз кирк саккиз минг) сумни ташкил қилади. У хар бирининг номинал қиймати 2800 сум бўлган 228 910 дона оддий акцияларга булинган.

Жамиятнинг устав капиталини купайтириш

3.3. Жамиятнинг устав капитали акциялар номинал кийматини ошириш ёки қушимча акцияларни жойлаштириш йули билан купайтирилиши мумкин.
3.4. Қўшимча акциялар Жамият томонидан ушбу уставда белгиланган эълон қилинган акциялар сони доирасидагина жойлаштирилади.
3.5. Жамият устав капиталини ошириш мақсадида жойлаштирилган акцияларига қушимча равишда чиқариши мумкин бўлган эълон қилинган акциялари микдори – номинал қиймати 2800 сўм бўлган 228 910 дона оддий акциялардан иборат.
3.6. Қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтириш тўғрисидаги қарорда жойлаштириладиган қушимча акцияларнинг умумий киймати, сони, тури, номинал қиймати, жойлаштириш тартиби, усули, муддати, жойлаштириш (акцияларнинг биржа ва уюшган биржадан ташкари бозорига чиқариш) нархи, акциялар учун тўлов тартиби, амалга ошмаган деб топиш улуши ва амалга ошмаган деб топилган тақдирда акциялар учун қабул қилинган тўлов воситаларини қайтариш тартиби белгиланади.
3.7. Кушимча чикарилаетган акциялар очик обуна усули билан белгиланган тартибда фукаролик-хукукий битимлар тузиш йули билан биржа еки биржадан ташкари уюшган бозорда жойлаштирилади.
3.8. Қушимча чиқарилган акциялар бозор қийматида, лекин номинал қийматидан кам бўлмаган қийматда жойлаштирилади.
3.9. Жамиятнинг акцияларига хақ тўлаш қонун хужжатларида белгиланган тартибда пул воситасида амалга оширилади.

Жамиятнинг устав капиталини камайтириш

3.10. Жамиятнинг устав капитали акцияларнинг номинал кийматини камайтириш еки акцияларонинг умумий сонини қисқартириш йўли билан камайтирилиши мумкин.
3.11. Агар устав капиталини камайтириш натижасида унинг миқдори конун хужжатларида белгиланган энг кам миқдордан камайиб кетса, Жамият устав капиталини камайтиришга хақли эмас.
3.12. Устав капиталини камайтириш туғрисида қарор қабул қилган вақтда акциядорларнинг умумий йиғилиши устав капитални камайтириш сабабларини кўрсатади ва уни камайтириш тартибини белгилайди.

IV. ЖАМИЯТ АКЦИЯЛАРИНИНГ ТУРЛАРИ ВА
УЛАР БЎЙИЧА ДИВИДЕНДЛАР ТЎЛАШ ТАРТИБИ

4.1. Жамиятнинг акциялари оддий бўлиб, эмиссиявий қимматли коғозлар хисобланади.
4.2. Дивиденд акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига кўра пул маблағлари ёки бошқа қонуний тўлов воситалари ёхуд жамиятнинг қимматли қоғозлари билан тўланиши мумкин.
4.3. Дивиденд акциядорлар ўртасида уларга тегишли акцияларнинг сонига мутаносиб равишда тақсимланади.
4.4. Жамият молиявий йилнинг биринчи чораги, ярим йиллиги ва туққиз ойи натижаларига кўра ва (ёки) молиявий йил натижаларига кўра жойлаштирилган акциялар бўйича дивидендлар тулаш туғрисида қарор қабул қилишга хақли.
Жамиятнинг молиявий йилнинг биринчи чораги, ярим йиллиги ва туққиз ойи натижаларига кўра дивидендлар тўлаш тўғрисидаги қарори тегишли давр тугагандан кейин уч ой ичида қабул қилиниши мумкин.
4.5. Акциялар бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори уни тўлаш шакли ва тартиби туғрисидаги қарор жамият кузатув кенгашининг тавсияси, молиявий хисоботнинг ишончлилиги хақида аудиторлик хулосаси мавжуд булган тақдирда, молиявий хисобот маълумотлари асосида акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади.
4.6. Дивидендлар тулаш тўғрисидаги қарорда дивидендлар тўлаш бошланадиган ва тугалланадиган саналар курсатилган бўлиши лозим. Дивидендларни тулаш муддати ва тартиби акциядорларнинг умумий йигилиши қарорида белгиланади. Дивидендларни тулаш муддати шундай қарор қабул қилинган кундан эътиборан олтмиш кундан кеч бўлмаслиги лозим.

V. ЖАМИЯТНИНГ ФОНДЛАРИ

5.1. Жамият ўз фаолияти натижасида топган ва фақат тасарруф қилиши мумкин бўлган соф фойда хисобидан қуйидаги фондларни ташкил этиш хуқуқига эга:
- захира фонди;
- дивидендлар тўлов фонди;
- ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва қайта техник қуроллантириш фонди;
- мехнатни мухофаза қилиш фонди.
5.2. Жамиятнинг захира фонди, бошқа маблағлар мавжуд бўлмаган тақдирда, жамиятнинг зарарлари ўрнини қоплаш, жамиятнинг корпоратив облигацияларини муомаладан чиқариш, имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар тўлаш ва жамиятнинг акцияларини кайтариб сотиб олиш учун мулжалланади. Захира фондидан бошқа мақсадларда фойдаланиш мумкин эмас.
5.3. Жамият устав капиталининг 15 фоиздан кам бўлмаган миқдорда жамият захира фонди тузилади.
5.4. Жамият захира фондига ушбу уставнинг 5.3-бандида белгиланган миқдорга етгунига қадар хар йили соф фойдадан 5 фоиз миқдорида ажратмалар ўтказади.
5.5. Захира фонди тулалигича ёки қисман сарфланиб бўлган холларда, мажбурий ажратмалардан тикланади.
5.6. Жамият акциядорлар умумий йиғилишида аниқланадиган, уз фаолияти учун зарур бўладиган бошқа фондларни хам ташкил этиши мумкин.

VI. ЖАМИЯТ БОШҚАРУВИНИНГ ТУЗИЛМАСИ.

6.1. Жамият бошқарув органлари – Акциядорларнинг умумий йиғилиши, Кузатув кенгаши ва Ижроия органи хисобланади.

VII. ЖАМИЯТ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ УМУМИЙ ЙИГИЛИШИ

7.1. Акциядорларнинг умумий йигилиши жамиятнинг юкори бошкарув органидир.
7.2. Жамият хар йили Акциядорларнинг умумий йигилишини (акциядорларнинг йиллик умумий йигилишини) утказиши шарт. Акциядорларнинг йиллик умумий йигилиши молия йили тугаганидан кейин олти ойдан кечиктирмай утказилади.
Акциядорларнинг йиллик умумий йигилишидан ташкари утказиладиган умумий йигилишлари навбатдан ташкари йигилишлардир.
Акциядорларнинг умумий йигилиши Кузатув кенгашининг раиси, у узрли сабабларга кура булмаган такдирда эса, Кузатув кенгашининг аъзоларидан бири олиб боради.
7.3. Акциядорлар умумий йигилишининг ваколат доирасига куйидагилар киради:
- Жамият уставига узгартириш ва кушимчалар киритиш ёки Жамиятнинг янги тахрирдаги уставини тасдиклаш;
- Жамиятни кайта ташкил этиш;
- Жамиятни тугатиш, тугатувчини (тугатиш комиссиясини) тайинлаш хамда оралик ва якуний тугатиш балансларини тасдиклаш;
- Жамият кузатув кенгашининг ва миноритар акциядорлар кумитасининг сон таркибини белгилаш, уларнинг аъзоларини сайлаш ва аъзоларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;
- эълон килинган акцияларнинг энг куп микдорини белгилаш;
- Жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) купайтириш;
- Жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) камайтириш;
- уз акцияларини олиш;
- Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиклаш, бошкарув хайъатини тузиш, унинг рахбарини сайлаш (тайинлаш) ва рахбарнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;
- Жамият тафтиш комиссиясини сайлаш ва унинг ваколатини муддатидан илгари тугатиш;
- Жамиятнинг йиллик хисоботини, йиллик бизнес-режасини тасдиклаш;
- Жамиятнинг фойдаси ва зарарларини таксимлаш;
- Жамият кузатув кенгашининг ва тафтиш комиссиясининг уз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан жамиятни бошкаришга доир конун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан Жамият кузатув кенгашининг хисоботларини ва тафтиш комиссиясининг хулосаларини эшитиш;
- Жамият томонидан корпоратив облигациялар чикариш туғрисида карор кабул килиш;
- кимматли коғозларнинг хосилаларини чикариш туғрисида карор кабул килиш;
- Жамиятнинг корпоратив облигацияларини кайтариб сотиб олиш туғрисида карор кабул килиш;
- имтиёзли хукукни кулламаслик туғрисида карорни кабул килиш;
- акцияларни ва акцияларга айирбошланадиган кимматли когозларни сотиб олишда акциядорнинг имтиезли хукукини кулламаслик тугрисида карорни кабул килиш;
- акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиклаш;
- акцияларни майдалаш ва йириклаштириш;
- Жамиятнинг ижроия органига туланадиган хак ва (ёки) компенсацияларни, шунингдек уларнинг энг юкори микдорларини белгилаш;
- конунчиликда белгиланган холларда Жамият томонидан йирик битимлар ва Жамият афилланган шахслари билан боглик битимлар тузиш тугрисида карор кабул килиш;
- акцияларни жойлаштириш (кимматли коғозларнинг биржа бозорига ва уюшган биржадан ташкари бозорига чикариш) нархини белгилаш;
- аудиторлик текширувини утказиш тугрисида, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига туланадиган хакнинг энг куп микдорини белгилаш хакида карор кабул килиш;
- Жамиятнинг «Акциядорлар умумий йигилиши тугрисида»ги, «Кузатув кенгаши тугрисида»ги, «Тафтиш комиссияси тугрисида»ги, «Ижроия органи тугрисида»ги ва «Ички аудит хизмати тугрисида»ги Низомларини тасдиклаш;
- конун хужжатларига мувофик бошка масалаларни хал этиш.
7.4. Акциядорларнинг умумий йигилиши томонидан кабул килинган карорлар йигилиш баенномаси имзоланган кундан икки иш кунидан кечиктирмай, шунингдек овоз бериш якунлари ушбу карорлар кабул килинган санадан эътиборан уттиз кундан кечиктирмай конун хужжатларида белгиланган тартибда акциядорлар эътиборига етказилади.
7.5. Жамият Акциядорлар умумий йигилиши Жамиятнинг «Акциядорлар умумий йигилиши тугрисида»ги Низом асосида чакирилади ва утказилади.


VIII. ЖАМИЯТ КУЗАТУВ КЕНГАШИ

8.1. Жамият Кузатув кенгаши Жамият фаолиятига умумий рахбарликни амалга оширади, акциядорлар умумий йигилишининг ваколатига таалукли масалалар бундан мустасно.
8.2. Жамият Кузатув кенгашининг аъзолари акциядорларнинг умумий йигилиши томонидан бир йил муддатга сайланадилар. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг сони 9 кишидан иборат.
8.3. Жамият Кузатув кенгашининг ваколат доирасига куйидагилар киради:
- Жамият фаолиятининг устувор йуналишларини белгилаш;
- акциядорларнинг йиллик ва навбатдан ташкари умумий йиғилишларини чакириш, конунчиликда назарда тутилган холлар мустасно;
- акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибини тайёрлаш;
- акциядорларнинг умумий йиғилиши утказиладиган сана, вакт ва жойни белгилаш;
- акциядорларнинг умумий йиғилиши утказилиши хакида хабар килиш учун Жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санасини белгилаш;
- Жамият уставига узгартириш ва кушимчалар киритиш еки Жамиятнинг янги тахрирдаги уставини тасдиклаш масалаларини акциядорларнинг умумий йигилиши хал килиши учун киритиш;
- мол-мулкнинг бозор кийматини белгилашни ташкил этиш;
- корпоратив маслахатчини тайинлаш;
- Жамиятнинг йиллик бизнес-режасини маъкуллаш. Бунда Жамиятнинг келгуси йилга мулжалланган бизнес-режаси Жамият кузатув кенгаши мажлисида жорий йилнинг 1 декабридан кечиктирмай маъкулланиши лозим; 
- ички аудит хизматини ташкил этиш ва унинг ходимларини тайинлаш, шунингдек хар чоракда унинг хисоботларини эшитиб бориш; 
- Жамият ижроия органининг фаолиятига дахлдор хар кандай хужжатлардан эркин фойдаланиш ва Жамият кузатув кенгаши зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш учун бу хужжатларни ижроия органидан олиш. Жамият кузатув кенгаши ва унинг аъзолари олинган хужжатлардан факат хизмат максадларида фойдаланиши мумкин;
- Жамиятнинг тафтиш комиссиясига туланадиган хак ва компенсацияларнинг микдорлари юзасидан тавсиялар бериш;
- дивиденд микдори, уни тулаш шакли ва тартиби юзасидан тавсиялар бериш;
- Жамиятнинг захира фондидан ва бошка фондларидан фойдаланиш;
- Жамиятнинг филиалларини ташкил этиш ва ваколатхоналарини очиш;
- Жамиятнинг шуъба ва тобе хужалик жамиятларини ташкил этиш;
- кимматли когозлар чикарилиши тугрисида карор ва эмиссия рисоласини тасдиклаш; 
- аввал руйхатдан утказилган кимматли когозлар чикарилишларига узгартириш ва (еки) кушимчалар киритиш;
- конунчиликда белгиланган холларда Жамият томонидан йирик битимлар ва Жамият афилланган шахслари билан боглик битимлар тузиш тугрисида карор кабул килиш;
- Жамият Бошкарув раисининг ваколатлари муддатидан илгари тугатилган такдирда, унинг вазифасига вактинча бажарувчини тайинлаш;
- жамиятнинг бошкарув хайъати аъзоларини (Бошкарув раисдан ташкари) сайлаш (тайинлаш), уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;
- хар чорак якуни буйича жамиятнинг йиллик бизнес-режасининг бажарилиши тугрисида бошкарув раисининг хисоботини эшитиш хамда бизнес-режа бажарилмаган холатларида бошкарув раисига нисбатан тегишли чоралар куриш.
- Жамиятнинг тижорат ва нотижорат ташкилотлардаги иштироки билан боғлик битимларни конун хужжатларида белгиланган тартибда тузиш.
- конун хужжатларига мувофик бошка масалаларни хал этиш.
8.4. Жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзолари сайлови кумулятив овоз бериш оркали амалга оширилади. Кумулятив овоз беришда хар бир акциядорга тегишли овозлар сони Жамиятнинг Кузатув кенгашига сайланиши лозим булган шахслар сонига купайтирилади ва акциядор шу тарика олинган овозларни бита номзодга тулик беришга еки уларни икки ва ундан ортик номзодлар уртасида таксимлашга хаклидир. Энг куп овоз туплаган номзодлар Жамият Кузатув кенгаши таркибига сайланган деб хисобланади.
8.5. Жамият Кузатув кенгашининг раиси Кузатув кенгаш аъзолари томонидан уларнинг узлари орасидан Жамият Кузатув кенгаши аъзолари умумий сонига нисбатан купчилик овоз билан сайланади. Жамият Кузатув кенгаши уз раисини жами аъзоларининг купчилик овози билан кайта сайлашга хаклидир.
8.6. Жамият Кузатув кенгашининг раиси унинг ишини ташкил этади, Кузатув кенгаши мажлисларини чакиради ва уларда раислик килади, мажлисда баеннома юритилишини ташкил этади.
8.7. Жамият Кузатув кенгаши раиси йук булган холларда унинг вазифасини Кузатув кенгаш аъзоларидан бири амалга оширади.
8.8. Жамият Кузатув кенгаши мажлислари унинг раиси томонидан хар чоракда камида бир марта чакирилади. Заруриятга кура Жамият Кузатув кенгашининг навбатдан ташкари мажлислари хам утказилиши мумкин.
8.9. Жамият Кузатув кенгашининг карори Кузатув кенгашга сайланган аъзоларнинг камида етмиш беш фоизи иштирок этганида конуний хисобланади. Жамият Кузатув кенгашининг мажлисида карорлар, агар конунчиликда бошка холлар кузда тутилмаган булса, мажлисда хозир булганларнинг купчилик овози билан кабул килинади. Жамият Кузатув кенгаши мажлисида масалалар хал этилаетганда Кузатув кенгашнинг хар бир аъзоси бита овозга эга. Жамият Кузатув кенгашининг бир аъзоси уз овозини Кузатув кенгашининг бошка аъзосига беришга хакли эмас. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг овозлари тенг булган холда, Жамият Кузатув кенгаши раисининг овози хал этувчи хисобланади.
8.10. Жамият Кузатув кенгашининг карорлари сиртдан овоз бериш йули билан (суров йули билан) жамият кузатув кенгашининг барча аъзолари томонидан бир овоздан кабул килиниши мумкин. 
8.11. Жамият Кузатув кенгаши раиси хар ойда килган мехнати учун Узбекистон Республикасининг энг кам ойлик иш хакининг олти баробари микдорида ва колган аъзолари энг кам ойлик иш хакининг беш баробари микдорида рагбатлантирилади.
8.12. Жамият Кузатув кенгаши Жамиятнинг «Кузатув кенгаши тугрисида»ги Низом асосида иш олиб боради.

IX. ЖАМИЯТНИНГ ИЖРОИЯ ОРГАНИ

9.1. Жамиятнинг кундалик фаолиятига рахбарлик коллегиал асосидаги Ижроия органи – бошкарув хайъати томонидан амалга оширилади. Жамият бошкарув хайъати аъзолари сони 5 кишидан иборат. Жамият бошкарув хайъати рахбари Бошкарув раиси хисобланади. Жамият Бошкарув раиси акциядорларнинг умумий йигилиши томонидан сайланади (тайинланади). Жамият бошкарув хайъати аъзолари (Бошкарув раисдан ташкари) жамият Кузатув кенгаши томонидан сайланади (тайинланади). 
9.2. Бошкарув раиси жамиятнинг кундалик фаолиятини бошкаради ва оператив рахбарликни Узбекистон Республикаси конунчилиги, Жамият Устави, Акциядорлар умумий йигилиши ва Кузатув кенгашининг карорларига мувофик амалга оширади.
9.3. Бошкарув раиси Акциядорлар умумий йигилиши ва Кузатув кенгашига хисобот беради.
9.4. Бошкарув раиси билан мехнат шартномасини Жамият номидан Кузатув кенгаши раиси имзолайди.
9.5. Бошкарув раисига туланадиган хак микдори Жамият фаолиятининг самарадорлигига тугридан-тугри боглик булиб, мехнат шартномасида белгиланади.
9.6. Бошкарув раисининг ваколатларига Жамиятнинг кундалик фаолиятига рахбарлик килишга доир барча масалалар киради, Акциядорлар умумий йигилиши ва Кузатув кенгашининг ваколатларига киритилган масалалар бундан мустасно.
9.7. Бошкарув раиси Акциядорлар умумий йигилиши ва Кузатув кенгашининг карорлари бажарилишини ташкил этади.
9.8. Бошкарув раисининг ваколатларига куйидагилар киради:
- мазкур устав ва Кузатув кенгаши томонидан узига берилган ваколатларга мувофик Жамиятнинг ишига рахбарлик килиш;
- Кузатув кенгашининг розилигига кура унинг ишида маслахат овози билан иштирок этиш;
- Жамият номидан ишончномасиз иш юритиш ва унинг манфаатларини химоя килиш;
- Жамият номидан битимлар тузиш, жамиятнинг филиали еки ваколатхонаси рахбарини тайинлаш;
- штатларни тасдиклаш, Жамият ходимларини ишга кабул килиш, улар билан мехнат шартномаларини тузиш ва бекор килиш, уларга нисбатан интизомий жазо чораларини куллаш, ходимлар томонидан мехнат ва ижро интизомини саклаб туришни таъминлаш;
- Жамият номидан амалдаги конунчиликка асосан ишончномаларни бериш;
- Жамиятнинг барча ходимлари томонидан бажарилиши мажбурий булган буйрук ва фармойишлар чикариш ва курсатмалар бериш;
- уз ваколатлари доирасида Жамиятнинг самарали ва баркарор ишлашини таъминлаган холда унинг жорий фаолиятига рахбарлик килиш;
- Акциядорлар умумий йигилиши ва Кузатув кенгаши карорларининг бажарилишини ташкил этиш;
- амалдаги конунчиликка мувофик Жамиятда бухгалтерия хисоби ва хисоботининг ташкил этилиши, зарур холати ва ишончлилигини, йиллик хисоботлар ва бошка молиявий хисоботлар тегишли органларга уз вактида такдим этилишини, шунингдек акциядорларга, кредиторларга ва бошка олувчиларга юбориладиган Жамият фаолияти тугрисидаги маълумотлар такдим этилишини таъминлаш;
- амалдаги конун хужжатларига хамда Жамият ички хужжатларига риоя килиш.
9.9. Бошкарув раисининг хукуклари:
- Конун ва Жамият Уставига киритилган Жамиятнинг жорий фаолиятига рахбарлик ки¬лишга доир барча масалаларни мустакил хал этиш;
- Жамият номидан ишончномасиз иш куриш, шу жумладан бошка ташкилотлар ва органлар билан узаро хамкорликда жамиятнинг манфаатларини химоя килиш, банкда хисоб-китоб счетлари ва бошка счетлар очиш, битимлар тузиш, факат Акциядорлар умумий йигилиши ва Кузатув кенгаши ваколатига киритилган битимлар тузиш бундан мустасно, Жамият Уставида келтирилган доирада мол-мулк ва пул маблагларини тасарруф этиш, шартнома ва контрактлар тузиш, ишончномалар бериш ва езишмалар олиб бориш;
- Жамият штат жадвалини тасдиклаш, ходимлар би¬лан мехнат шартномаларини тузиш ва бекор килиш; 
- Жамоа музокараларида ва жамоа шартномаларини тузишда жа-мият номидан иш куриш;
- Бошкарув раиси ваколатига киритилган масалалар буйича жамиятнинг барча ходимлари томонидан бажарилиши мажбурий булган буйруклар чикариш ва курсатмалар бериш;
- Конунда назарда тутилган холлардагина жамият ходимларини рагбатлантириш;
- Жамият ходимларидан ички тартиб коидалари, жамиятда амалда булган бошка коидаларни, шунингдек мехнат шартномаси шартларининг бажарилишини талаб килиш, жамият ходимлари томонидан мехнат инти-зоми бузилган холларда жамият ходимларига нисбатан интизомий жазо чораларини куллаш;
- Жамият ходими билан мехнат шартномаси тузишда Бошкарув раиси учун жамиятнинг хизмат ва тижорат сири хисобланган маълумотлар хажми ва таркибини аниклаш;
- уз ваколатига кирувчи айрим масалаларни хал этишни урнатилган тартибда бошка ман¬сабдор шахсларга, Бошкарув раиси уринбосарларига ва таркибий булинмалар рахбарларига топшириш.
9.10. Бошкарув раисининг мажбуриятлари:
- уз ваколати доирасида жамиятнинг самарали ва баркарор ишлашини таъминлаган холда унинг кундалик фаолиятларига рахбар¬лик килиш, Акциядорларнинг умумий йигилиши ва Кузатув кенгашининг ваколатларига киритилган масалалар бундан мустасно;
- Акциядорларнинг умумий йигилиши ва Кузатув кенгашининг карорларини бажарилишини ташкил этиш;
- ишлаб чикариш бирликлари, цехлар ва жамиятнинг бошка таркибий булинмаларининг самарали хамкорлик килишини таъминлаш;
- Жамият шартнома мажбуриятлари бажарилишини таъминлаш;
- ишлаб чикариш ва ижтимоий сохани ривожлантириш учун зарур булган микдорда фойда олинишини таъминлаш;
- Жамиятни ривожлантириш дастурлари ва бизнес-режалари ишлаб чикишига рахбарлик килиш, уларнинг бажарилишини ташкил этиш ва назорат килиш;
- Жамият фаолиятида конунийликни таъминлаш;
- Жамиятда бухгалтерия хисоби ва хисоботи ташкил этилишини юритилишини, уларнинг талаб даражасида булишлигини ва ишончлилигини таъминлаш, йиллик хисо¬бот ва бошка молиявий хисоботларнинг тегишли органларга, шунингдек, ак¬циядорларга, кредиторларга ва бошка маълумотларни олувчиларга жунати¬ладиган жамият фаолияти тугрисидаги яна бошка тегишли маълумотларнинг урнатилган тартибларда уз вактида такдим этилишини таъминлаш;
- Жамият тафтиш комиссияси, жамият аудитори ва ички аудиторининг талабига кура молия-хужалик фаолияти тугрисидаги хужжатларни такдим эти¬лишини таъминлаш;
- давлат статистика хисоботлари туликлилигини ва уни те¬гишли органларга уз вактида такдим этилишини таъминлаш;
- Жамиятнинг тижорат сирини ташкил этувчи ахборотни саклаш, агар бундай ахборотни учинчи шахсларга бериш унинг вазифалари доирасига кирмаса;
- хизмат еки тижорат сири хисобланган ахборотнинг жамият ходимлари томонидан сакланишини таъминлаш;
- Жамият бошкарув хайъати мажлисларининг утказили¬шини ташкил этиш, жамият номидан тегишли хужжатларни ва ижро этувчи орган йигилишларининг баенларини имзолаш;
- Жамиятни малакали кадрлар билан таъминлаш, жамият ходимларининг билимлари, малакалари, тажрибалари ва кобилиятларидан самарали фойдаланиш юзасидан чора-тадбирлар куриш;
- мехнат ва технология интизомларини сакланишини, ижтимоий ка¬фолатларга риоя килинишини ва жамият ходимлари мехнати мухофаза килишини таминлаш;
- Жамоа музокараларида иш берувчининг вакилларини катнашишини таъминлаш, хамда жамоа шартномалари ва битимларини тузишда иш берувчи сифатида иш куриш, жамоа шартномаси буйича мажбуриятларини бажа¬риш;
- уз ваколатига кирувчи ишлар тугрисидаги ахборотларни Акциядорларнинг умумий йигилишига ва Кузатув кенгашига белгиланган муддатларда такдим этиш;
- Кузатув кенгаши билан узок муддат давом этадиган хизмат сафарлари ва таътилларидан фойдаланиш вактини келишиб олиш. Бошкарув раиси узок вакт булмаганда Бошкарув раисининг вактинча вазифаларини бажарувчи шахс тугрисида Кузатув кенгашини хабардор килиш;
- олинган режаларни ойма-ой бажариш, чикариладиган мах-сулотларни сифатини яхшилаш, иш жадвалларини бажариш, корхона ички тартиблари ва техника хавфсизлигига риоя килиш, тежамкорлик ишларини олиб бориш.
- йилнинг хар чорагида Жамиятнинг йиллик бизнес-режа курсаткичларининг бажарилиши тугрисида Кузатув кенгашига хисобот бериш.
9.11. Бошкарув раиси уз хукукларини амалга оширишда ва уз мажбуриятларини бажаришда Жамият манфаатларини кузлаб иш тутиши лозим.
9.12. Бошкарув раиси конун хужжатларига ва ушбу уставга мувофик Жамият олдида жавобгардир.
9.13. Бошкарув раиси мазкур устав ва Акциядорлар умумий йигилиши томонидан тасдикланган «Ижроия органи тугрисида»ги Низом асосида иш олиб боради. 

X. ЖАМИЯТНИНГ ТАФТИШ КОМИССИЯСИ

10.1. Жамиятнинг молия-хужалик фаолиятини назорат килиш учун акциядорларнинг умумий йигилиши жамият тафтиш комиссиясини бир йил муддатга сайлайди. Жамият тафтиш комиссиясиси 3 кишидан иборат.
10.2. Жамият тафтиш комиссиясининг ваколатлари:
- ишлаб-чикариш, хужалик, молиявий-хукукий фаолиятда тартиб коидаларнинг бузилиши ва Жамият манфаатларига хавф солувчи холатлари аникланганда ва бошкарув органлари ваколатларига кирувчи масалаларни хал килиш максадида бошкарув хайъати, Кузатув кенгаши еки акциядорлар умумий йигилиши чакирилишини талаб килишга хакли;
- Жамиятда аффилланган шахслар билан тузилган битимлар ёки йирик битимлар мавжудлиги, шунингдек қонун ҳужжатларининг ва жамият ички ҳужжатларининг бундай битимларни тузишга доир талабларига риоя қилиниши тўғрисидаги хулосани ҳар чоракда жамият кузатув кенгашининг мажлисига олиб чиқади хамда ушбу холат буйича йиллик умумлаштирилган ахборотни ўз ичига олган хулоса акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида эшитилади;
- тафтиш комиссияси уз ваколатлари доирасига кирувчи саволлар буйича Жамиятнинг хар бир мансабдор шахсидан тушунтириш талаб килишга хакли;
- Жамиятда бевосита ишламайдиган мутахассисларни шартнома асосида тафтиш ишига жалб этишга хакли;
- Жамиятнинг тартиб ва коидаларини бузганлик учун Жамият ишчи-хизматчилари, хамда мансабдор шахсларини Жамият олдида жавобгар килишга хакли.
10.3. Жамият тафтиш комиссиясининг талабига биноан жамиятнинг Бошкарув органларидаги мансабдор шахслар молия-хужалик фаолияти тагрисидаги хужжатларни тафтиш комиссиясига такдим этишлари шарт.
10.4. Жамият тафтиш комиссияси амалдаги конунчиликка мувофик акциядорларнинг навбатдан ташкари умумий йигилиши чакирилишини талаб килишга хакли.
10.5. Жамият тафтиш комиссияси аъзоси бир вактнинг узида жамият Кузатув кенгашининг аъзоси булиши, шунингдек жамиятнинг бошкарув органларида бошка лавозимларни эгаллашлари мумкин эмас. Айни бир шахс жамиятнинг тафтиш комиссияси этиб кетма-кет уч мартадан ортик сайланиши мумкин эмас.
10.6. Жамият тафтиш комиссияси фаолиятининг тартиби «Тафтиш комиссияси тугрисида»ги Низомда белгилаб куйилади.
10.7. Жамият тафтишчиси хар чоракда килган мехнати учун Узбекистон Республикасининг энг кам ойлик иш хакининг турт баробари микдорида рагбатлантирилади.

XI. ЯКУНИЙ КОИДАЛАР

11.1. Устав буйича келиб чикадиган барча низо ва келишмовчиликлар акциядорларнинг узаро келишуви йули билан амалдаги конун хужжатлари ва ушбу уставга асосан хал килинади.
11.2. Низо ва келишмовчиликларни музокаралар йули билан хал килиш имконияти булмаган такдирда улар тегишли равишда суд оркали хал килинади.
11.3. Мазкур Устав Узбекистон Республикасининг конун хужжатларида белгиланган тартибда давлат руйхатига олинган вактдан бошлаб кучга киради.Бошкарув раиси А.А.Ахмедов

Читать далее

Манзил ва реквизитлар

  • Edit

Манзил ва реквизитлар

"Хўжаобод технологик транспорт бошқармаси" акциядорлик жамиятининг манзили ва реквизитлари

Бизнинг манзил: Андижон вилояти , Булоқбоши тумани,Андижон ШФЙ,Саидобод 1
Телефон: +998-93-410-40-23
Факс: 0-374-223-16-32
Почтовый индекси:170505
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Читать далее

Бўш иш ўринлари

  • Edit

Бўш иш ўринлари

 

2018 йил 1- март холатига жамиятимиздаги мавжуд бўш иш ўринлари рўйхати
Бўш иш ўринлар хақида маълумот

Бухгалтер

Ишга қабул қилиш шартлари 

1-С программаси бўйича иш тажрибаси булган хамда. 

Мутахассислиги бўйича қуйидагилар талаб қилинади:


- Олий маълумотли
- Инглиз ва рус тилини билиши
- Ахборот коммуникация техналогиялари ва интернетдан фойдаланишни билиши 
- Шу сохада 3 йилдан кам бўлмаган меҳнат фаолиятига эга бўлиши

“Хўжаобод технологик транспорт бошқармаси” акциядорлик жамияти ижроия аппаратида, автосафларда ва бўлинмалардаги бўш иш ўрин хамда лавозимларга фуқороларни ишга қабул қилиш комиссиясининг

 

Н И З О М ИУшбу комиссия зиммасига “Хўжаобод технологик транспорт бошқармаси” акциядорлик жамияти ижроия аппаратидаги, автосафлардаги ва бўлинмалардаги бўш иш ўрин хамда лавозимларга фуқороларни ишга қабул қилиш масаласида номзодларга оид ҳамма зарурий маълумотлар билан ўрнатилган тартибга асосан тўлиқ танишиб чиқиш
ишларини амалга ошириш ва номзод бўйича тегишли хулоса бериш юклатилади.
Танишиш жараёни ишга қабул қилиниши кўриб чиқилаётган фуқаронинг олий ёки ўрта махсус ўқув муассасаларида ўқиб, унга берилган дипломда кўрсатилган маълумот-мутахассислигига оид эгаллаб олган билим савияси,меҳнат фаолияти даврида ўзлаштир-ган тажриба ва махорати бўйича жавоб берадиган энг мақбул ишни таклиф этишга,
хамда бу борада жамиятимиз учун ишчанлик фазилатлари бўйича ходимга белгиланган вазифаларни мустақил бажариб кетадиган ходимни танлаб олиш имкониятини беради. 
Шунингдек,бир томондан – ходим учун бошланаётган иш ва меҳнат шартларининг
хусусиятлари тўғрисидаги маълумот олишдан;
- иккинчи томондан – жамият томонидан ходимнинг ишчанлик фазилатлари,қонун
ҳужжатларида белгиланган ҳоллардаги зарур маълумотларни олишдан иборат бўлади.

 

Читать далее

Рахбарият

  • Edit

Рахбарият

Читать далее

Maqsad va vazifalari

  • Edit

Maqsad va vazifalari

«Хўжаобод ТТБ» АЖ мақсад ва вазифалари• Замонавий технологиялардан фойдаланиш, қайта ишлаш, янги автотранспорт воситаларини ва меҳанизмларини молиявий мезонлари, лойиҳалари ва натижаларини бахолаш учун , шунингдек активлар портфелини оптималлаштириш учун фойдаланиш;

«Хўжаобод ТТБ» АЖ нинг асосий иш фаолияти йук ва нефт махсулотларини ташиш ва Ўзбекистоннинг йирик нефт ва газ компаниялари учун транспорт хизматларини тақдим қилиш хисобланади. 
Асосий хамкорлари ката корхоналар шунингдек, АО «Андижаннефть», АО «Асакатранснефть», ООО «Шуртаннефтгаз», АО «Куконнефтгазпармалашишлари», ООО «Андижаннефтгазкудуктаъмирлаш» и АО «Бухоронефтгазпармалашишлари» хисобланади.
«Хўжаобод ТТБ» АЖ юқорида номи келтирилнаг компанияларга ишончли хизмат кўрсатиб беришни таъминлайди.

Бизнинг жамият мижозлар ва банклар ўртасида хурмат эътибор қозонган,молиявий барқарорлик ва қайта суғурталовчиларнинг тўлов қобилиятлигилиги, энг йирик барқарор ва ишончли корпоратив хусусуий мижозлар учун, катта компаниялар ва инвесторлар учун доимий хуқуқий ва очиқ мулоқотлилигини таъминлайди.

Читать далее

Стратегия тўғрисида маълумот

  • Edit

Стратегия тўғрисида маълумот

 

Маркетинг стратегияси ва маркетинг суғурта хизматлари

 

Асосий хизматларни ўз кучи билан амалга ошириш


Жамиятнинг маркетинг стратегиясининг асосий вазифалари ўзгарувчан мухитда самарали иқтисодий фаолиятини иш билан таъминлаш,хизмат кўрсатиш сифатини , мижозлар манфаатларини қондириш ва химоя қилиш учун акциядорлик жамияти рақобатбардошлиги.

Жамиятнинг кучли ва заиф томонлари маркетинг тахлилиКучли томонлари
1. Хизматлар сифати халқаро стандартларга жавоб берилиши.
2. Иш билан таъминлаш
3. Ички бозорнинг ривожланиши
4. Жамият хизматлари учун талабнинг ўсиши
5. Йирик корхоналар билан узоқ муддатли хамкорлик 
6. Касб-хунар таълими ва таёрлаш тизими мавжудлиги

Ожиз томонлари
1. Хизматлар таннархи
2. Хизматлар учун нархлар бўйича боғлиқлиги 
3. Айланма капиталнинг етарли эмаслиги 
4. Молиявий ресурсларнинг етишмаслиги
(зарур стратегик ташаббусларни амалга ошириш учун молиялаштириш)

 

Читать далее

Design by: www.diablodesign.eu